Pagament quota soci

 1. la quota anual de soci de la secció ciclista de l’ACE Riudellots que és de 20 €.
 2. Formes pagament:
  1. Realitzar una transferència en el compte de l’ACER indicant clarament el nom i cognom

   del soci/a. El número de CCC és el següent: ES03.2100.1348.4302.0004.0949

  2. Per rebut domiciliat. Cal enviar un email a l’ACER amb les dades bancàries complertes i

   el nom i cognom del soci/a i del titular del compte, en cas que no coincidissin. El rebut

   es girarà el dilluns 21 de març

 

 

 
 
 
seo white label